youtube.png   facebook_Geel.png   facebook_Groen.png 

Geschiedenis

Wie ‘t Vreuger Woar!?

 

’t Volgende stökske is in 1979 gesjreeve door Carry Zijlstra ter gelegeheit van ‘t 33 joarig bestoan van De Koeleköp:

Carnaval viere woort in Meas altied good gevierd en doarom koame de plaatselikke middestanders destieds op ‘t idee om noa den oarlog zelluf ein Carnavalsvereiniging op te richte.

In ’t Parochiehoes vonj de oprichtersvergadering plaats. ’t Bestuur bestong oet Plit Devoi, Lei Hollanders en Matthijs de Witte. Geld woar ’t belangriekste wo men toen mit bezig woar, want om get te organiseere woar dat natuurlik  nwuedig.

Plit Devoi koam mit ’t idee om kaartoavende te organiseere. In eeder café in Meas woort 2 kjear getoep, dat leverde 40 à 50 gulje op. Dit brach nog neet genog geld op en dus woort auch nog ein loaterie op touw gezat. Vreuger trok men waal ens “mit het speet oet”, mer eine echte optoch woar in Meas nog nwoats geweas. En dat woar ’t plan van dees nuuj opgerichte Carnavalsvereiniging: Eine echte Optoch organiseere. Mer ’t woort al sjnel duudelik dat dit neet mekkelik zouw zin, d’r woare toch waal get probleme rondom dit grwoatse plan.

Wages en of trekkers woare in Meas in dea tied bienoa neet te venje, mer ’t S.B.B. sjoot te hullep. Zie zörrigde voor wages mit sjaffeurs én medewerkers van S.B.B. nomme plaats in de sjurie.

Auch woare d’r toen nog gein buurtvereiniginge in Meas, mer auch doa hei men ein oplossing veur. Plit Devoi vertelt: “ ’t Bestuur verdeilde zelluf Meas in buurte en reepe ein vergadering op wo men zich koos insjrieve veur den optoch. ’t Startgeld woar 100 gulje per buurt en de jetste pries woar 50 à 60 gulje veur de wennende buurt.

Neave de organisasie van den Optoch woar ’t twjeade grwoate plan : De Prins. Sjeng op den Camp woort de jetste Prins om 3 daag te heerse euver Meas. Same mit de Road van 11 én hofdames aan zien zie.

 Geld veur ein officieel Prinsepak woar d’r neet, heutjes van strwue en klompe woorte gebruuk. ’t Twjeade bestoansjoar van de Carnavalsvereiniging ljeande ze de steeke in Stein en wie ze genog geld heije sjafde ze zich mit en mit zelf de passende kleijer aan.

En noe 33 joar later zin De Koeleköp ein waardige vereiniging gewoore mit vöäl eige aktiviteite wo Meas grwuets op moag zin.                                                    

De Koeleköp zin neet mjea weg te denke oet de Measer kultuur

 

          

’t Beeld.

 

Ter gelegeheit van ‘t 60- joarig bestoan van C.V. De Koeleköp oet Meas koam men mit ‘t idee  om ein beeld te loate ontwerpe, realiseere en plaatse veur de luuj van Meas. Es dank veur hun steun in de aafgeloupe 60 joar.

Noa de toezegging van de gemeinte Stein om de koste hievan te draage is men op zeuk gegange noa eine kunstenear. Dit is Maurice Janssen oet de Maasbendj gewore; eine kunstenear dea op versjillende meneere mit ’t dörp Meas is verbonje én zeker auch mit de Measer Carnaval.

Maurice maakte ein sjiek ontwerp, wo neet allein de Carnaval centraal steit mer auch de ligging van ’t dörp Meas weurt oetgebeeld.

De grwoate Cortenstoale plaat is de bochtige Maas  en de roesvriestoale poal is 't Julianakanaal. Meas ligk namelik in deze boch; ingesloate door ’t Julianakanaal en de Maas.

Tösje dees plaat en poal ontsjprenge 3 bronze Koeleköpkes, die door ’t patineere rwoad, geal en greun kleure!

’t Beeld is door de kunstenear i.s.m. de gemeinte Stein op ’t Kirmesplein geplaats.

Dit Kirmesplein ligk centraal in ’t dörp, dus ein gooj plek om de Carnaval van Toen, Noe en in de Toekoms te gedenke.

Op 11 november 2006 is ’t Beeld onthult door auwt vorst én veurzitter Henri Lambrichts en Prins 2006 Jeroen Martens.

Vanaaf toen weare bie de öäpening van ’t Carnavalsseizoen 11 vuurpiele bie ’t Beeld de loch in gesjoate!

Op Carnavalsdinsdig om 23.11 oer weurt hie auch de Carnaval gezamelik aafgesloate.