Welkom op de website van

       CV De Koeleköp Meas

 

Prinsepaar 2020 Prins John Janssen
en zien Prinses Bianca Janssen Huntelerslag   

 

 

 
2020 John Janssen
 

Prinselik veurweurdje van Prins John III

Leef Koeleköp,

Eindelik maog ich d’r staon es prins van Meas. Samen mit Bianca prinsepaar van de Koeleköp van Meas. En wat is dat toch sjiek dat ste es jong van Meas, woons in de Maasbendj en dan toch prins van Meas kéns weare. Geweldig!WhatsApp Image 2020 01 25 at 23.18.03

Geer weit dat veer noe ein paar jaor lid van de Koeleköp zin en dan maakste van kort bie mit wat d’r allemaol bie kumpt kieke om prins te zin. Auch zeen weer wat de Koeleköp ein sjwaon vereiniging is! Ze verzétte hjeal väöl werrik mit de tent, mér zeker auch mit de zaal. Allemaol om de carnaval in Meas in sténdj te hauwte.

Ich maog van mich zelf waal zegke dat ich carnaval in ’t blood höb zitte. Sinds ’86 ben ich deilnummer aan d’n optoch in Meas wie miene broor jeugdprins waor bie de Villa. Jaore mit de pap en de mam en de buurtvereiniging Jovreskum carnaval gevierd. Zelf ben ich jeugdprins bie de Villa in ’89 geweas.
Ich höb 9 jaor grwaote wage’s geboewd mit de Bokkeriejers in de Maasbéndj en de létste jaore mit de Maasbénjers in d’n optoch mit getrokke.

Ôs 3 kénjer viere gear de carnaval mit ôs mit. 
Myrthe waor al prinses bie ‘t jeugdwerrik en Daan jeugdprins bie de Witte Ballon. Langzaam aan gaon zie mit vrunj d’rop oet. Dit deit ôs good dat de jeug ’t op pakt.

Ich houp dat veer saame mit de luuj van Meas d’r weer ein onvergeatelik jaor van maake. Dao wo Meas auch zwao swjaon in is. Pak uch in d’n erm en laot uch zeen. Dan kriege veer allemaol eine carnaval om nwoats te vergeate.

Motto
Ich ben geboare in Koeleköp léntj,
en woon noe in de Maasbéndj.
Carnaval is mien lus en mien leave, dit jaor gaon ich es prins van Meas alles geave!

 

 

Voorwoord van Prinses Bianca

Lieve Koeleköpkes,  

WhatsApp Image 2020 01 25 at 23.18.03 1

Wat ben ik blij dat we na vele jaren dan nu eindelijk prinsenpaar van Meers mogen zijn!
Dit is al vele jaren een wens van John en sinds enige tijd ook van mij, prinsenpaar van Meers te zijn.

Geboren als zawpenske in Grevenbicht en daar mocht ik ook een aantal jaren in de jeugdraad zijn, ben ik uiteindelijk in de Maasband beland.

Hier heb ik met een leuke vriendengroep “De Dwazen”, wagens mee gebouwd en meegelopen in de optochten van Meers en Stein. Later zijn John en ik met de Bokkeriejers uit de Maasband meegegaan. De laatste jaren vieren we carnaval met onze kinderen samen met de groep uit de Maasband.

Carnaval vier je niet alleen. Mensen van Meers en omstreken; iedereen jong en oud maak er samen met ons een leuke, gezellige en onvergetelijke tijd van.

 

 

 

 

 

2019 Luuk Lotz klein.jpg

 

 

Veurweurdje van Jeugdprins Luuk I.

Ich ben Luuk de 1ste, zoon van Paula van Chrétien van Pie van de Peep en Dennis van Gerrit van Zef Lotz oet Nuujdorp.

Ich ben super blie dat ich es jeugprins van Meas veurop moag goan. Doa wil ich dan aug Betsie van de Witte Ballon hartelik veur bedanke.

Ut vasteloavesblood zit bie os in de femilie. Opa Meas is jaore lid geweas van de Koeleköp, miene nonk Martijn is aug jeugprins geweas in Meas en pap is es klein kealke lid geweas van de kinjer-road- van- ellef in Stein. Same mit pap, mam en mien grwoate zöster Iris, ben ich al van gans klein mit gegoan mit de carneval. Veer zitte aug bie carnavalsgroep CV “Zwoa- Lang Es ut Doert”

Door ut joar goan ich noa basissjwoal “de Triviant” in Stein en volgend sjwoaljoar goan ich noa de grwoate sjwoal. Doa neave speel ich elektrische gitaar en doon ich Taekwando. Ich hub al eine rwoaje bendj mit zwarte slip.

Ich kiek oet noa de optoch, es ich boave op de wage moag stoan en sljok oetgwoaje. Ich haup dat eederein dit joar aug weer vollop mit deit mit de vasteloavend. En dat ver aan alle luuj loate zin de vasteloavend in Meas ut allersjiekste is wat der is!

Alaaf

Jeugdprins Luuk I

 

Aafsjiedsweurtje van Prins Raymond en Prinses Bo.

Ich weit 't nog good, 2-2-2019, de daag van ozze oetreuping. Noa allerlei veurbereidinge woar 't dan zwoa wiet, ozze oetreuping es Prins en Prinses van Meas. Eine oavend mit artieste op de zaal wat veur eine geweldige Prins Raymond en princes Bo
sfeer zörrigde. Noa ein spannend moment in de kelder, wo bie ver bekend woore gemaak aan de Road, noa de achterkèntj van de bühne. Doa wachte tot 'r weer geteld woort van 11 tot 1 en toen de ontlaaijing, de bühne op en geneete. Vanaaf dat moment begoos os joar es Prinsepaar van Meas en wat woar dat sjwoan.

Van jel speciale momente, zwoa es de ziekebezoeke, tot de fjèaskes en recepties wo ver langs ginge. Alles woar op zien eige meneer sjwoan en sjiek om mit te make. Veer kreege dènger te zeen dieste normaal neet gauw zuus este “gewoon” carnaval viers.

Es hoogtepunte wille veer toch waal ech de oetreuping, installatie, optoch en carnavals dinsdig aanstippe. De installatie, mit os trotse Prinses Tess bie os in de koetsj door 't dörp.. De optoch, 't moment om noa oet te kieke. Boave op die kar door 't dörp. Allemoal die luuj langs de kèntj, prachtig. En dan de carnavalsdinsdig. Eine daag mit es traditie dat de Prins(es) weurt ontveurd door de vrunj en soaves de aafsleeting bie 't beeld en bie Jeroen. Kort samengevat woar 't ech geneete, alles, mer dees daage in 't speciaal.

Ein speciaal woord van dank nog noa de Road van Elf mit vrouwluuj, veur de sjwoane tied same. Veur de prinsecommissie, dat geer os de kans höbt gegeave om ein joar langk es Prinsenpaar veurop te moage. Veur 't GOM, geer woart bie de meiste dènger aanwezig en höbt 'r same mit os ein geweldig fjeas van gemaak, van 't seere van 't hoes tot 't drènke van de nodige pilskes. Veur ozze families, die bie vöäl dènger aanwezig woare en die 't mit gevierd höbbe, mer die auch agter de sjèrme os erg mit Tess geholpe höbbe. En es letste, Bo dankjewel, zonger dich woar dit vöäl minder sjwoan en speciaal geweas.

Veer zulle es leeje van de Road van Elf doorgoan bènne de vereiniging. Es letste wille veer uch allemoal nog vroage om same mit z'n alle de Vasteloavend te blieve viere. Om de sjwoane Vasteloavend in Meas leavendig te houwe höbbe veer eederein nwuedig. Kom 't dus same mit os viere en zörrig d'rveur dat deze sjwoane traditie d'r nog joare zal zeen!

Raymond 2019.

Wauw, auch ich höb ein top joar gehad! Genoate van alle dènger die ver same höbbe moage beleave, wat woar ‘t ein geweldige tied en deze pakt neemes meer van os aaf. Allemoal bedank die dit same mit os höbbe gevierd!

Teage 't nuuje Prinsepaar wille ver zegge: "Geneet van eeder moment. ‘t Is zwoa sjiek om allemoal mit te make. Geneet, geneet, geneet!"

Bo 2019.

 

 Karnevalswierts